MĚŘÍNSKÁ, Radana. Studium fenolických látek ve vybraných biologických materiálech s využitím metody LC/MS [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7304. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Radka Kočí.
Uložit do Citace PRO