KŘIŠTOF, Adam. Energetické materiály na bázi nitramidů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7305. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Zdeněk Friedl.
Uložit do Citace PRO