MÜLLER, Marek. Elektricky krátká mnohopásmová anténa pro radioamatérské použití [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7311. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zbyněk Lukeš.

Uložit do Citace PRO