KRÁLÍČEK, Martin. Bezdrátový termostat pro řízení kotle [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7318. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zdeněk Kincl.
Uložit do Citace PRO