KOPECKÝ, Petr. Automatizace měření EM pole měřičem Narda NBM-550 [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7320. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zdeněk Nováček.
Uložit do Citace PRO