PŘÍVOZNÍK, Tomáš. Vliv přítlaku a aditiv na životnost olověného akumulátoru pro hybridní elektrická vozidla [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7341. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Petr Křivík.
Uložit do Citace PRO