IVANCOVÁ, Anna. Charakterizace regenerovaných huminových kyselin [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7351. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Jiří Kučerík.
Uložit do Citace PRO