KNYBLOVÁ, Lucie. Optimalizace systému zaměstnaneckých benefitů v podniku [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7385. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jan Kopřiva.
Uložit do Citace PRO