PALEŽNICA, Maja. Galerie a výstavní expozice v Rymicích [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/73859. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Pavla Herzanová.
Uložit do Citace PRO