DOMBKOVÁ, Julie. Pevnost v ohybu a hydrolytická stabilita FRC/PFC dentálního bi-materiálu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7396. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Petr Poláček.
Uložit do Citace PRO