CUPAL, Miroslav. Optimalizace elektrodového systému tlustovrstvého elektrochemického senzoru [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7408. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jan Prášek.
Uložit do Citace PRO