VÍTKOVÁ, Libuše. Význam heterocyklických azobarviv pro spektrofotometrické stanovení prvků [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7409. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Lumír Sommer.

Uložit do Citace PRO