KNAPO, Peter. Vývoj algoritmů pro digitální zpracování obrazu v reálním čase v DSP procesoru [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7425. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce MSc Belgium.
Uložit do Citace PRO