KÁŇA, Tomáš. Kvantově mechanické studium stability fází v kovových systémech [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7433. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Mojmír Šob.

Uložit do Citace PRO