VONDRÁČKOVÁ, Hedvika. Biologicky významné látky v cereálních produktech [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7436. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Ivana Márová.
Uložit do Citace PRO