ŠENK, Vít. Keramické materiály s pěnovou strukturou [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7445. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Cihlář.

Uložit do Citace PRO