ORSÁG, Petr. Konstrukce natáčivé frézovací hlavy [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7448. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Zdeněk Kolíbal.

Uložit do Citace PRO