JAROŠ, Tomáš. Podnikatelský záměr [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7449. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Ivana Groligová.
Uložit do Citace PRO