ŠICNEROVÁ SHAHBAZJAN, Margarit. Podnikatelský záměr firmy. Online, Bakalářská práce, vedoucí Vojtěch Bartoš. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7457. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO