TRLLO, David. Návrh investičních příležitostí v oblasti komerčních nemovitostí na Brněnsku [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/746. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Stanislav Škapa.
Uložit do Citace PRO