PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, Marie. Využití systému environmentálního managementu v Siemens Electric s.r.o [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7462. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO