ŠTEFAN, Petr. Finanční a ekonomická strategie společnosti [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7463. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Ivana Groligová.
Uložit do Citace PRO