CIMBALNÍKOVÁ, Eva. Sledování environmentálních nákladů na životní prostředí v podniku [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7466. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO