RZEPKA, Jakub. Návrh implementace systému pro řízení a plánování výroby [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7467. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeňka Videcká.

Uložit do Citace PRO