PROCHÁZKA, Libor. Pavilon savců a ptáků Asie - ZOO Dvůr Králové [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7468. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Ivo Boháč.
Uložit do Citace PRO