NOVÁK, Petr. Analýza vlastností lakových kompozitů v průběhu navlhávání [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7470. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Zdenka Rozsívalová.
Uložit do Citace PRO