BRIDA, Marek. Diagnostika vlastností drážkových izolací stejnosměrnými metodami [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7483. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Zdenka Rozsívalová.
Uložit do Citace PRO