ŠMERDA, Petr. Posouzení finančního zdraví firmy [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7487. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Ivana Groligová.
Uložit do Citace PRO