KARAS, Michal. Posouzení finančního zdraví firmy [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7489. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Ivana Groligová.
Uložit do Citace PRO