SCHNABL, Jan. Analýza systému zapalování a vstřikování paliva [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/749. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Vítězslav Hájek.

Uložit do Citace PRO