VENCLŮ, Jan. CIP sanitační stanice a její integrace do studeného bloku pivovaru [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7500. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Bohuslav Kilkovský.
Uložit do Citace PRO