SHAKTOUR, Mahmoud. Nekonvenční obvodové prvky pro návrh příčkových filtrů [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7506. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Dalibor Biolek.

Uložit do Citace PRO