ŠTĚPÁNEK, Petr. Návrh na zlepšení marketingové komunikace pro grafické studio [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7515. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO