PRÁŠIL, Jiří. Deformační, napjatostní a pevnostní analýza kuličkového ložiska s uvažováním kontaktních podmínek [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7518. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jan Vrbka.
Uložit do Citace PRO