KOPŘIVA, Antonín. Analýza tvorby třísky pomocí digitální vysokorychlostní kamery [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7527. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Aleš Polzer.

Uložit do Citace PRO