DOHNALOVÁ, Eva. Vysokoteplotní zkřehnutí feritické 14%Cr ODS oceli v taveninách olova [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7528. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Hynek Hadraba.
Uložit do Citace PRO