HORDĚJČUK, Jakub. Třískové a netřískové obrábění [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7537. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaromír Dvořák.
Uložit do Citace PRO