ŘEZNÍČEK, Pavel. Optimalizace portfolia cenných papírů drobného investora [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/754. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeněk Sojka.
Uložit do Citace PRO