NEKOVÁŘ, Martin. Výpočet a měření parametrů asynchronních motorů [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7544. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Ondřej Vítek.

Uložit do Citace PRO