LOVEČEK, Michal. Typové zkoušky blokových trafostanic dle ČSN EN 62271-2002 a jejich vliv na konstrukci trafostanice [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7548. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Evžen Haluzík.
Uložit do Citace PRO