PELC, Lukáš. Možnosti připojení kamer k počítači PC [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7552. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ivo Herman.
Uložit do Citace PRO