SÝKORA, Martin. Studie připojitelnosti výrobny [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7565. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Martin Paar.
Uložit do Citace PRO