NOVÁK, Pavel. Vývoj cell-sorter systému s využitím optické pinzety a mikrofluidních čipů [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7569. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Zemánek,, Pavel Zemánek,, Pavel.
Uložit do Citace PRO