FREUDLOVÁ, Michaela. Studium vybraných parametrů lidské kůže v závislosti na aplikaci kosmetických prostředků [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/757. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Jana Zemanová.
Uložit do Citace PRO