ONDRUŠ, Tomáš. Návrh genetického algoritmu pro optimalizaci vybavení distribuční sítě vn [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7574. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Martin Paar.
Uložit do Citace PRO