VILHELM, Ondřej. Kompozitní elektrodové materiály pro lithium-iontové akumulátory na bázi LiFePO4 [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7580. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Ondřej Čech.
Uložit do Citace PRO