PAVLÍK, Jan. Problematika rychlé automatické výměny nástrojů u obráběcích strojů [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7606. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Zdeněk Kolíbal.

Uložit do Citace PRO