MIŠINGER, Ondřej. Kompenzace jalového výkonu průmyslového odběratele [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7620. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Toman.
Uložit do Citace PRO