KOVAŘÍK, Martin. Antropometrický výzkum dospělé populace a jeho aplikace v oblasti interiéru a architektury [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7635. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Jiljí Šindlar.

Uložit do Citace PRO