VANĚČEK, Lukáš. Výpočet parametrů sekundárního okruhu jaderné elektrárny [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7653. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jiří Raček.
Uložit do Citace PRO